TIBBİ HACAMATLA (KUPA TEDAVİSİYLE) DETOKSİFİKASYON
TIBBİ HACAMATLA (KUPA TEDAVİSİYLE) DETOKSİFİKASYON

Tıbbi hacamat, yapılan kişiye sakinlik duygusu verir ve yanı sıra detoksifikasyon yaptığı için masajın sağladığı faydaları da içerir. Baş ağrısı, soğuk algınlığı, vücut ağrıları, eklem ağrısı, karın ağrısı gibi semptomları gidermede oldukça etkilidir. Hacamat kanın serbestçe akmasını sağladığı için sıkışık alanda dolaşımı artırır. Bütün bunların sonucunda, toksinler ayıklandığı için gözenekler açılır. Yapılan çalışmalarda patojenler vücudun dört mm e kadar içinde bulunmuştur. Bunlarıda ancak tıbbi hacamatla vücuttan uzaklaştırabilir detoksifiye edebiliriz.

KAN BAĞIŞI İLE HACAMAT AYNI MIDIR? 

Kan ihtiyacı olan insanlara vermek için taze olmalıdır. Kan vermekle de belirli oranda detoksifikasyon yapılmış olur fakat bu yaklaşık %20 oranındadır. Oysa Tıbbi hacamat la yapılan detoksifikasyon %90 oranındadır. Kan verme verilen kişiye daha çok oranda fayda sağlar. Vücudun ihtiyacı olan mineraller, hormonlar, iyonlar, vitaminler, alyuvarlar, akyuvarlar da verildiği için kan verilen kişi bunlardan faydalanır ancak kan veren kişide bunlar eksildiği için yerine koymak gerekir vücut bunun için belirli oranda yorulur. Bu yönleri ile kan verme bir detoksifikasyon işlemi değildir. Daha çok kan kaybı olan kişiye yardımcı olmaktır. Oysa etrafımızda kana ihtiyacı olan hiç kimse olmasa da kendi sağlığımız için tıbbi hacamatyaptırmalıyız.

Modern hayatın içinde kimyasal atıklar, gıdalardaki koruyucular, yapay tatlandırıcılar, yapay renklendiriciler, aromalar, hacamat olmamızı mecbur kılan şartlardır. Vücut için çok zararlı olan, kirli hava (egzoz gazı veya sanayi bölgeleri bacadan atılanlar, karbondioksit), kirli su (sanayi, evsel su atıkları vb), kimyasal ilaçlar, ambalajlı atıştırmalık hazır gıdalar, gazlı içecekler ve daha fazlası. Bunlar yıllar içinde vücutta birikecek ve çıkarılmak zorunda kalınacak, aksi taktirde vücudu yavaş yavaş zehirleyecektir. Hacamat kanında yukarda bahsedilenlerin fotoğrafını görmek mümkündür. Hacamatın ilk seanslarında kandaki kirli toksin mat yapışkan, elastik, pıhtı miktarının çok olduğu görüntünün yerini sonraki seanslarda bu görüntülerin yerini, parlak, pembe, elastikiyeti, pıhtılaşması azalmış, incelmiş hacamat kanı alır. Kandaki koyu yoğun görüntünün yerini, açık ince, parlak görüntü alır. Bu yönüyle kupa tedavisi kişideki ve kandaki kötü görünümü ortadan kaldırmaya çalışan bir tedavi yöntemidir diyebiliriz.
Temelde insan kanı, günlük diyetle alınan serbest radikaller, katkı maddeleri, gıda koruyucu maddeleri, zararlı yağ ve proteinleri içeriyorsa kan iyi değil demektir. Bu sayılan maddelerin hepsinin idrar, ter ve dışkı yoluyla atılma imkanı yoktur. Bu zararlı maddelerin atılamayan kısımları tekrar kan dolaşımına katılırlar. Bir nevi dolaşım sisteminin içine hapsolmuş olurlar. Bu maddeler zamanla kanın yavaş aktığı cilt altı kılcal damarlarda takılıp birikmeye başlarlar ve çeşitli hastalıklara sebep olurlar. Bu toksinleri ve birikintileri hacamattan başka herhangi bir yolla dışarı alamazsınız.
TIBBİ HACAMATIN (KUPA TEDAVİSİNİN) FAYDALARI

Vücutta detoksifikasyonu sağlamak, kolesterol, gut hastalığı, yüksek tansiyon, migren, baş dönmesi, baş ağrıları, vücut ağrıları, enerji düşüklüğü, yorgunluk, dikkat dağınıklığı, soğuk algınlığı gibi çeşitli hastalıklarla mücadele etmek.

Kirli, toksik, statik kan, dolaşım blokajını önlemede, tekrar pürüzsüz bir dolaşım elde etmek.

Vücutta metabolizmanın canlanmasını, gelişmesini sağlamak.
Organ fonksiyonlarının yeniden canlandırılmasında aktif rol oynamak.
Dayanıklılığı artırmak.
Dikkat, hafıza becerisini artırmak.
Sert kasları rahatlatmak.

TIBBİ HACAMAT NOKTALARI

 • Bizim için en önemli nokta kahil denen iki kürek kemiği arası olan noktadır.
 • Kalp arkası, böbrek arkası, hormon düzenleyici bel noktaları.
 • Bacak ve eklem noktaları.
 • Başta çeşitli tedavi noktaları.
 • Akupunktur tedavi noktaları.
 • Akupressör noktaları.
 • Uzak tedavi noktaları.
 • Yakın tedavi noktaları.

“KORUNMA TEDAVİDEN DAHA İYİDİR”

İnsan vücudunda hacamat tedavi noktalarının altında kas, tendon, fasya, dokuları vardır. Uygulanan hacamat ve akupunktur tedavileri bu dokular vasıtası ile önce beyni sonra tüm vücudu etkiler. Vücuttaki bütün tedavi noktaları direk veya dolaylı olarak birbirine bağlıdır. Bu bağlantı hatlarına meridyen denir.

Bir noktada meydana gelen anormallikler iletilerek diğer noktaları etkiler. Tersine, bir noktada olan iyilik hali diğer noktaları da olumlu yönde etkiler. Mide-bağırsak sistemi rahatsızlıklarının belirtilerini dilde görebiliriz.
Hacamatta yapılan minik çizikler sonrası serotonin, histamin, bradikinin gibi bazı maddeler vücutta serbest hale gelir. Bugün bilimsel olarak kanıtlanamamış bazı maddelerde salgılanıyor olabilir. Bu maddeler kılcal ve arteriollerin genişlemesine neden olur. Kılcal dilatasyonla birlikte mikrosirkülasyon artar böylece dokular daha iyi kanlanıp oksijenlenir. Kaslar gevşer, genel vazodilatasyon ile kan basıncı düşer.
KUPA TEDAVİSİNİN FAYDALARI
(Kanama olmadan) Kuru Kupanın Faydaları
 • Soğuk algınlığında vücudu güçlendirir.
 • Kronik akciğer hastalıklarında ağrıyı rahatlatır.
 • Aşırı adet kanamasını ve burun kanamasını frenler.
 • Ağrıları genel olarak azaltır, kan birikmesini önler.
 • Kasların gerginliğini alır.
 • Nörit ve omurilik iltihabında medikal tedaviyi destekler.
(Kanamalı) Hacamatın Faydaları
 • Omurilik aktivitesini artırır, toksinler ve gıda atıklarını kandan temizler.
 • Kan damarlarındaki anormal kan basıncı ve kalsifikasyonu (damar sertliğini) önler.
 • Bazı baş dönmesi hastalıklarında çok etkilidir.
 • Baş ağrısı, yüz kırışıklığı, migren ve vertigo şikâyetlerinde tedavi edicidir.
 • Diş ağrısını ortadan kaldırır.
 • Epilepsi nöbetlerinde tedavi edicidir.
 • Kas kramplarını, kulunçları önler.
 • Kan damarlarının geçirgenliğini artırır.
 • Astım, pnömoni ve anginapektorisi olan insanlar için çok yararlıdır.
 • Görme keskinliğini artırır.
 • Göz hastalıklarının tedavisinde destekleyicidir.
 • Adet düzensizliklerinde ve ağrılarında önleyicidir.
 • Kan dolaşımını, vücudu, boğazı, omuzları ve göğsü  rahatlatır.
 • Tembellik ve uyuşukluğun üstesinden gelir.
 • Uyku bozukluklarını düzenler.
 • Stres ile başa çıkmada etkilidir.
 • Kabusları önler.
 • Travma sonrası psikolojik bozuklukları, aşırı korkuyu giderir.
 • Uyuşturucu bağımlılığını aşmada, sigarayı bırakmada yardımcıdır.
 • Vücuttan toksik gazları uzaklaştırır.
 • Gut ve romatizmanın metabolik birikintilerini atemizler.
 • Cilt hastalıklarını önlemede çok etkilidir.
 • Vücut fonksiyonlarını geri kazandırır ve güçlendirir.
 • Yaralar ve ülserlerin iyileşmesini hızlandırır.
 • Yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol, diyabet ve inme tedavisinde çok etkilidir.
 • Bel ağrısının tedavisi, karaciğer hastalıkları, baş ağrısı, göz ağrısı, iktidarsızlık, libido kaybını önlemede güçlü etkisi vardır.
 • Sinüzit, hemoroid ve ülser tedavisini destekleyici olarak faydalanılır.
TIBBİ HACAMAT TEDAVİSİNİN İŞLEYİŞ MEKANİZMASI
Tıbbi Hacamat (kupa tedavisi), deri veya vücut için rahatsız edici değildir. Çizik esnasında ince bir sızı sonrasında hiçbir rahatsız edici etkisi olmaz. Çiziklere hiçbir kimyasal sürülmez. Kremler, analjezikler, scatrizanlar vb. eğer kullanılırsa doku tarafından emilir. Dokunun mümkünse doğal yollarla iyileşmesini tercih etmeliyiz.
Kaslar ve cilt için artan yerel kan akımı beslenmeyi artırır. Kronik ve akut ağrı koşulları minimal hale gelir. Kaslardaki gerginlik giderilir. Hacamatscar dokusu sertliklerini yumuşatmada harika etkilidir. Dairesel vakumlama sonrası o alandaki tüm akupunktur tedavi noktaları uyarılmış olur. İnsanlar periyodik olarak hacamat olmakla nice ameliyat ve ilaç alımlarından kurtulur. Hacamatın sinir sistemi üzerindeki teskin edici etkisi nice psikiyatrik hastalıkları ve adli olayları önlemede etkilidir.
Sinir sistemi  üzerindesedasyon, yüksek kan basıncı üzerinde basıncı azaltıcı; anksiyete(gerginlik, sinirlilik) üzerinde, yatıştırıcı etkileri vardır. Ayrıca yorgunluk, kronik baş ağrısı, fibromiyalji ve nevralji şikayetleri olanlar için faydalıdır.
Kupa tedavisinin bir başka etkin uygulama yeri de selülit tedavisidir.

BAZI HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE MODERN TIP VE TIBBİ HACAMAT KOMBİNE EDİLMELİDİR 

Hastalıkların tedavisinde hacamatla modern tıbbın kombinasyonu tedavi süresini kısaltır, iyileşmeyi hızlandırır, İlaçların dozları yeterli gelir, yan etkileri de azalır.

Birçok kronik hastalıklarda (hipertansiyon ve diyabet gibi…) vücuda verilen zarar miktarı azalır. Kronik hastalıkların vücuda vereceği zarar yıllar sonraya ötelenir, hasta konfora kavuşur.

Tıbbi hacamat romatoidartrit, SLE, viral hastalıklar, otoimmun hastalıklarda şikâyetlerin azalması ve iyileşmede çiziklerin olduğu noktalardan akupunktur etkisiyle de oldukça tedavi edicidir.

Hacamatın profilaktik etkileri aşağıdaki hastalıklarda oldukça önceliklidir;

 • Hipertansiyon
 • Migren
 • Bronşiyal Astım
 • Baş dönmesi
 • Kalp Yetmezliği
 • Obezite
 • Diabetes Mellitus
 • Gut
 • Diyabetik Ayak
 • Romatoid Artrit
 • Viral Hepatit
 • Donmuş Omuz
 • Peptik Ülser Hastalığı
 • Tenisçi Dirseği
 • İrritabl Kolon
 • Boyun Ağrı
 • Kronik Kabızlık
 • Bel Ağrısı
 • Kronik İshal
 • Diz ağrıları
 • Gıda Alerjisi
 • Spor Yaralanmaları
 • Prostat Büyümesi ve Cinsel Sorunlar
 • Alerjik Rinit
 • Glokom
 • Düzensiz âdet kanamaları gibi bazı jinekolojik hastalıklar
 • Egzama ve Sedef
 • Depresyon, anksiyete ve konsantrasyon eksikliği
 • Sigara bırakma, alkol ve eroin bağımlılığı

Hacamat yapılmadan önce hasta klinik olarak iyi muayene edilmelidir.

Dr. M. Turanşah Tümer
Tıbbi Hacamat & Akupunktur Uzmanı
www.tibbihacamat.com

Medya&Basın

10 Yıldır Sizlerle Birlikteyiz..

RANDEVU AL

HIZLI RANDEVU AL

Doktorlarımızla yapacağınız ön görüşme-muayene ücretsizdir. Lütfen formu eksiksiz doldurunuz...