ARTERİEL EMBOLİ VE TROMBOZ Tedavisi

Yazı Boyutu

Belirtiler

·         Ağrı: Bölgenin distalinde yaygındır. İlerleyici tarzdadır. Embolinin ilk semptomlarındandır. Pozisyon değişikliği ile azalmaz
·         Nabızsızlık: Emboli  veya tromboz tanısı için zorunludur. Pedal nabazanlar, muayene eden kişi tarafından yanlış değerlendirilebilir. Daima diğer taraf ekstremitesi ile birlikte karşılaştırılmalıdır
·         Solukluk: Cilt rengi erken dönemlerde soluk, geç dönemde siyanotiktir. Ekstremite ısısı soldan ve sağdan, yukarıdan ve aşağıdan alınmalıdır. Kronik istemi belirtileri araştırılmalı
·         Parestezİ: Karıncalanma, uyuşukluk trombozun erken döneminde bulunur.Hafif, yüzeyel uyarılar ilk kaybolandır. Diabetiklerde güvenilir bir yöntem değildir.Ağrının ve basınç duyusunun kaybı ileri iskemilerde bulunur
·         Paralezi: Motor kayıp, duyu kusurundan sonra görülür ve ileri iskemiyi gösterir.
Nedenleri
·          Kardiak nedenler: Atrial flatter/fibrilasyon
·         Kapak hastalığı
·         Myokard infarktüsü
·         Kariomyopati
·         Kardiak tümörler
·         Endokardit
·         Anevrizmalar, kardiak, aortik,periferik
·         Paradoks emboliler
Tromboz
·         Aterosklerotik tıkayıcı hastalık
·         Aortik ve periferikanevrizmalar-özellikle popliteal
·         Hiperkoagulabl durumlar
·         Venöz gangren
·         İlaç bağımlılığı
·         Heparin alerjisi
·         vasküler bypass
Travma
·         Künt
·         Penetran
·         Vasküler ve kardiak girişimsel işlemler
TEDAVİSİ
Kliniğimizde sebebe yönelik bütüncül bakış açısıyla hasta ele alınıp bir tedavi programı oluşturulur. Geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin seçimi, kombinasyonları,  dozu, sırası kişiye göre farklılık gösterir. Bunun için kişinin iyi değerlendirilmesi önemlidir. Hekimlerimiz muayene sonrası geleneksel tedavi yöntemlerinden uygun olan kombinasyonları hastaya uygun dozlarda seçerek tedavi sürecine başlanır.

Medya&Basın

10 Yıldır Sizlerle Birlikteyiz..

RANDEVU AL

HIZLI RANDEVU AL

Doktorlarımızla yapacağınız ön görüşme-muayene ücretsizdir. Lütfen formu eksiksiz doldurunuz...