TIBBI NEBEVİ, HACAMAT HADİSLERİ
Kütübü Sitte Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz
Fasil : ORUÇ BÖLÜMÜ
Konu : Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak
Ravi : Rafi` İbnu Hadic
Hadis : Resulullah (sav) şöyle buyurdular: “HACAMAT ettiren de, HACAMAT eden de orucunu açmıştır.”
HadisNo : 3138
Fasil : KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ
Konu : Mübah Olan Kazançlar
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) HACAMAT oldu ve haccama ücretini verdi. Eğer bu (HACAMAT ücreti) haram olsaydı vermezdi. Ayrıca efendisine konuştu, o da vergisini hafifletti.
HadisNo : 5181
Fasil : ORUÇ BÖLÜMÜ
Konu : Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) ihramlı olduğu halde HACAMAT oldu. Keza oruçlu iken de HACAMAToldu.
HadisNo : 3135
Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : İhram Ve Haramları
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) ihramlı iken HACAMAT oldu (kan aldırdı). (Bu metin Sahiheyn`in metnidir.) Buhari merhumun bir diğer rivayetinde: “[Resulullah (sav)] oruçlu ikenHACAMAT oldu” denir. Yine Buhari`nin bir diğer rivayetinde: “[Resulullah (sav) ihramlı iken çektiği ağrı sebebiyle başından HACAMAT oldu” denir. Bir diğer rivayette: “Şakika denen (başının ön kısmındaki) bir ağrı sebebiye, Lahyu Cemel adında Mekke yolu üzerindeki bir su başında, başının ortasından HACAMAT oldu” denir.
HadisNo : 1228
Fasil : TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vasfettiği İlaçlar
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Haccam ne iyi kuldur; (fazla) kanı giderir, beli hafifletir, gözü parlatır.” İbnu Abbas der ki: “Resulullah (sav) Mi`rac gecesinde, meleklerden mürekkep bir cemaate her uğrayışında; “HACAMAT olmaya devam et! Ümmetine deHACAMAT olmalarını emret!” derlerdi.”
HadisNo : 4016
Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : İhram Ve Haramları
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) ihramlı iken ayağının sırtından çektiği bir ağrı sebebiyle HACAMAT oldu. (Nesai`nin rivayetinde “…Maruz kaldığı incinme sebebiyle (ayağının sırtımdan HACAMAToldu)” denmiştir.)
HadisNo : 1229
Fasil : TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vasfettiği İlaçlar
Ravi :
Hadis : Resulullah (sav) HACAMAT olur, kimseye ücretinde zülmetmezdi.
HadisNo : 4015
Fasil : ORUÇ BÖLÜMÜ
Konu : Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak
Ravi : Enes
Hadis : Biz oruçlunun HACAMAT olmasını, sadece bitap düşmesinden korkarak terkettik.
HadisNo : 3136
Fasil : TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vasfettiği İlaçlar
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav)`a boynunun iki tarafındaki damarlar ile iki omuzun ortasındaki damardan HACAMAT olurdu.
HadisNo : 4013
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Ölünün Yıkanması Ve Ölü Yıkayanın Yıkanması
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah, dört şeyden dolayı guslederlerdi: “Cenabet, cuma, HACAMAT, ölü yıkamak.”
HadisNo : 3813
Fasil : TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vasfettiği İlaçlar
Ravi : Enes
Hadis : Tirmizi şu ziyadede bulunur: “Resulullah (sav) ayın onyedisinde, ondokuzunda ve yirmi birinde HACAMAT olurdu.”
HadisNo : 4014
Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : İhram Ve Haramları
Ravi : Nafi`
Hadis : İbnu Ömer (ra) dedi ki: “İhramlı kimse kaçınılmaz bir sebepten dolayı mecbur kalmadıkçaHACAMAT olamaz.”
HadisNo : 1230
Fasil : TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vasfettiği İlaçlar
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) HACAMAT oldu ve HACAMATı yapan doktora ücretini ödedi ve ayrıca burun damlası da kullandı.
HadisNo : 4006
Fasil : ORUÇ BÖLÜMÜ
Konu : Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak
Ravi : Ebu Said
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Üç şey vardır orucu bozmaz: HACAMAT olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak.”
HadisNo : 3133
Fasil : TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vasfettiği İlaçlar
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) buyurdu ki: “Kendisiyle tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı sa`üt (burun damlası), HACAMAT (kan aldırma), ledüd (ağızdan damlatma) ve meşiyy (müshil içme)dir.”
HadisNo : 4003
Fasil : TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vasfettiği İlaçlar
Ravi : Ebu Kebşe el-Enmari
Hadis : Resulullah (sav) başından ve iki omuzu arasından HACAMAT olur ve: “Kim bu kandan akıtırsa, herhangi bir hastalık için, bir başka ilaçla tedavi olmasa da zarar görmez!” buyururdu.
HadisNo : 4012
Fasil : TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Vasfettiği İlaçlar
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şifa üç şeydedir: * Bal şerbeti. * Kan aldırma, * Ateşle dağlama. Ancak ümmetimi dağlamaktan menediyorum.” Bir rivayette: “Balda, HACAMATolmada şifa vardır” demiştir.
HadisNo : 4002
Fasil : NİKAH BÖLÜMÜ
Konu : Veliler Ve Şahidler
Ravi : Ebu Hureyre
Hadis : Ebu Hind, Resulullah`ı bıngıldak kısmından HACAMAT etmişti. Aleyhissalatu vesselam: “Ey Beni Beyaza, Ebu Hind`i evlendirin, onunla evlenin!” buyurdu ve şunu ilave etti: “Eğer tedavi için başvurduğunuz şeylerin birinde hayır varsa bu HACAMATtır.”
HadisNo : 5662
Fasil : ORUÇ BÖLÜMÜ
Konu : Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak
Ravi : İbnu Ebi Leyla
Hadis : İbnu Ebi Leyla, Sahabi bir zattan naklediyor: “Resulullah (sav) HACAMAT olmaktan, muvasaladan (üst üste bir kaç gün oruç açmamaktan) yasakladı. Ancak bunları Ashabına haram kılmadı. Kendisine: “Ey Allah`ın Resulü, sen sahura kadar orucu devam ettiriyorsun” denildi de şu cevabı verdi: “Ben sahura kadar uzatıyorum, zira Rabbim bana yedirip içirmektedir.”
HadisNo : 3137

KAYNAK

ANAHTAR KELİMELER:Hacamatla ilgili hadisler,Peygamberimizin Hacamat olması,Hacamat,İslam dininde Hacamatın yeri,Kütübü sitte Hadisleri, tıbbı nebevide hacamat

Medya&Basın

10 Yıldır Sizlerle Birlikteyiz..

RANDEVU AL

HIZLI RANDEVU AL

Doktorlarımızla yapacağınız ön görüşme-muayene ücretsizdir. Lütfen formu eksiksiz doldurunuz...