TIBBİ HACAMATLA (KUPA TEDAVİSİYLE) TEDAVİ OLANLAR
TIBBİ HACAMAT  TEDAVİSİYLE İYİLEŞEN  HASTA ÖRNEKLERİMİZ

Hastanın Adı Soyadı: Mehmet A….
Yaş:46
Cinsiyet: Erkek
Mesleği: Öğretmen
Hikayesi: Enseden başlayan baş ağrısı.Önce başın yarısına sonra her iki tarafa yayılıyor.Sabit bir ağrı.Tahlillerde kolesterol yüksek çıkmış.Hastamızda isteksizlik,zevksizlik, depresif bir hal gözlendi.Bu şikayetlerle kliniğimize başvuran hastamız, şikayetleri için ilaç kullanmaktadır.
Muayene Bulguları: Şikayetlerine bağlı olarak nabız ve akupunktur nokta muayenesi yapılmıştır. Muayene sonucunda bulgular pozitif tespit edilmiştir.
Yapılan Tedaviler: Tarama hacamatı, kafa hacamatı. Akupunktur tedavisi
Tedavi Sonuçları: Hastamızın tüm şikayetleri düzelmiştir.

Hastanın Adı Soyadı: Gülşah K….
Yaş:29
Cinsiyet: Bayan
Mesleği: Ev Hanımı
Hikayesi: Tortikollis(postür bozukluğu),panik atak, migren, distoni teşhisli hastamız ileri derecede boyun duruş bozukluğuyla kliniğimize başvurmuştu.12 yıldır panik atak,11 yıldan beri migren ve son 4-5 yıldır distoni şikayetleri olan hastamız tedaviye alınmıştır.
Muayene Bulguları: Depresyon bulguları olan hastanın polistemik olması dikkat çekici bir özellik olup, şikâyetleriyle ilgili nabız ve akupunktur noktaları hassasiyetleri tespit edilmiştir.
Yapılan Tedaviler: Vücut tarama hacamatı, yoğun boyun hacamatı, akupunktur tedavisi ve nöral terapi
Tedavi Sonuçları: Boynunda %60 oranında iyileşme,panik atak ve migrende %99 lara varan iyileşme müşahede edilmiş olup hastamız bu süre zarfında sigarayı bırakmış aynı zamanda fazlalık olan 1o kilosunu vermiş, kendiyle ve çevresiyle barışık hale gelmiştir.

Hastanın Adı Soyadı: Eshabil U……
Yaş: 62
Cinsiyet: Erkek
Mesleği: Emekli
Hikayesi: 4-5 yıldır belirginleşen yüksek tansiyon şikayeti olan hastamızın ek olarak orta derecede açlık kan şekeri yükseklikleri oluşmuş, metabolik sendrom tanısıyla ilaç kullanmaktadır. Yukarıdaki şikâyetlerine ek olarak yaklaşık ayda bir gelen baş ağrısı nöbetleri nedeniyle kliniğimize başvurmuştur.
Muayene Bulguları: Nabız ve akupunktur noktaları muayenesinde pozititif bulgulara rastlanmıştır. Hastanın genel durumunda yorgunluk belirtileri vardır.
Yapılan Tedaviler: Vücut tarama hacamatı, kafa hacamatı 3 ay sonra bölgesel hacamat
Tedavi Sonuçları: Tansiyon tamamen düzelmiştir. Diyabette ise şikâyetleri büyük ölçüde azalmıştır.

Hastanın Adı Soyadı: Engin B……
Yaş: 38
Cinsiyet: Erkek
Mesleği: Mali müşavir
Hikayesi: Belde fıtık, sinir kökünde bası, kalça ve bacağın arka tarafında ağrı.Ortopedi kliniğinde hastamıza  bel fıtığından dolayı ameliyat olması gerektiğini söylenmiş, nefrotik sendrom, tansiyon yüksekliği, ayrıca laboratuvarda kolesterol yüksekliği tespit edilmiş, hastamız kliniğimize bu şikayet ve teşhislerle başvurmuştur.
Muayene Bulguları: Hastamızın şikâyetleriyle ilgili yapılan muayenede özellikle bel fıtığı ve yüksek tansiyon konusunda bulgulara rastlanmıştır.
Yapılan Tedaviler: Vücut tarama hacamatı, kafa hacamatı, Bel fıtığı için yağlı kupa masaj terapisi, 6 ay sonra bölgesel hacamat tedavisi
Tedavi Sonuçları: Bel fıtığı tamamen ortadan kalkmıştır öyle ki hasta halı saha maçları yapabildiğini ifade etmiştir. Tansiyon ve kolesterol tamamen düzelmiştir. Marmara Üniversitesinde nefrotik sendrom(böbrek hastalığı) takibi yapılan hastanın laboratuvar bulgularındaki belirgin iyileşme takibini yapan hekim meslektaşlarımızı bile şaşırtmıştır.

Hastanın Adı Soyadı: Cengiz B….
Yaş:48
Cinsiyet: Erkek
Mesleği: Serbest
Hikayesi: Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve buna bağlı halsizlik, yorgunluk ve baş ağrısı şikayetleriyle kliniğimize başvuran hastamız, bunlara bağlı olarak yaklaşık 5-6 yıldır ilaç kullanmaktadır.
Muayene Bulguları: Şikayetlerine bağlı olarak nabız ve akupunktur nokata muayenesi yapılmıştır.
Yapılan Tedaviler: Tarama hacamatı, kafa hacamatı.3ayda bir 3 kez çağırılan hastaya sadece tansiyon ve kolesterol noktalarına hacamat yapılmıştır
Tedavi Sonuçları: Hastamız hemen hemen hiç ilaç kullanmamakta ve şikâyetlerinde yüz güldürücü sonuçlar alınmıştır

Hastanın Adı Soyadı: Binnaz D…..
Yaş:45
Cinsiyet: Bayan
Mesleği: Serbest
Hikayesi: 13 yıldır migren teşhisli. Sabah baş ağrıları oluyor, ağrıların başlangıcı göz ve alından başlıyor, şakaklardan enseye doğru yayılıyor. Baş ağrılarına boyun ağrılarının eşlik etmekte olduğunu ifade etmiştir.
Muayene Bulguları: Hastanın şikayetleriyle ilgili nabız ve akupunktur nokta muayenesi yapıldı.
Yapılan Tedaviler: 7 bölge tarama hacamatı, kafa hacamatı, yüz ve şakak hacamatı, nöral terapi
Tedavi Sonuçları: Ağrı kesicilerin kullanımı yok denecek kadar azaldı baş ağrılarında belirgin iyileşmeler görüldü. Ciltte gerginlik, canlılık, parlaklık; vücutta ise zindelik ve yenilik oluşmuştur.

Hastanın Adı Soyadı: Ali K…..
Yaş: 43
Cinsiyet: Erkek
Mesleği: Serbest
Hikayesi: Mide ülseri, hafif derecede yüksek tansiyon, depresyon, bunlara bağlı ilaç kullanımı, geçirilmiş pnömoni. Teşhis edilmiş bu hastalıklara bağlı baş ağrısı, halsizlik, isteksizlik, mide şikayetleri.
Muayene Bulguları: Genel durumu orta dercede iyi olan hastanın nabız ve akupunktur nokta muayenesinde yukarıdaki öyküsüyle ilgili bulgulara rastlanmıştır.
Yapılan Tedaviler: Tarama hacamatı, kafa hacamatı
Tedavi Sonuçları: Hastanın şikâyetleri %90 azalmıştır.

Hastanın Adı Soyadı: Ahmet K……
Yaş:58
Cinsiyet: Erkek
Mesleği: Emekli
Hikayesi: 22 senedir ortalama 160/100 yüksek tansiyon hastası, bel fıtığı teşhisli bunlara bağlı bel ağrıları, baş ağrıları olan hastamızın sürekli kullandığı ilaçlar; tansiyon, bel ağrısı ve kan sulandırıcı ilaçlarıdır. Son zamanlarda yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, bel ağrısı şikayetlerinde artış olduğunu ifade etmiştir.
Muayene Bulguları: Muayene sonucunda hastanın şikayetleriyle ilgili hassasiyet tespit edilmiştir.
Yapılan Tedaviler: Tarama hacamatı, kafa hacamatı
Tedavi Sonuçları: Tansiyon normal sınırlarda seyretmeye başlamış, vücutta belirgin bir rahatlama ve zindelik olmuştur.

TIBBİ HACAMAT
Hastanın Adı Soyadı: Abdülmuttalib Ü…………
Yaş: 40
Cinsiyet: Erkek
Mesleği: Tekstil
Hikayesi: Şiddetli baş ağrısı, son 2-3 yıldır ağrının şiddeti artmış. Bilgisayar kullanımı, araç kullanımı ve sigara kullanımı ile baş ağrısı tetikleniyor. Enseden başlayan ve kafanın her iki tarafına yayılan sabit ağrıları var. 6 aydır tansiyon ölçümleri normal. Baş ağrılarının Gripin kullanınca geçtiğini ifade ediyor.
Muayene Bulguları: Genel muayenesi yapılan hastanın akupunktur baş ağrısı  noktalarında hassasiyet tespit edildi. Genel durumu iyi.
Yapılan Tedaviler: Tarama hacamatı, kafa hacamatı
Tedavi Sonuçları: Hacamat yapıldıktan yaklaşık 1 ay sonra hastanın baş ağrısı şikayetlerinin tedavi olduğu müşahede edildi. Ayrıca hasta vücuduna zindelik geldiğini ifade etti.

Hastanın Adı Soyadı: Arzu K…….
Yaş: 26
Cinsiyeti: Bayan
Mesleği: Masa başı çalışanı
Hikayesi: Yoğun akne, kabızlık, şişkinlik, saç dökülmesi,  sinirlilik, unutkanlık şikayetleriyle gelen hasta son bir yılda şikayetlerinin arttığını ifade etmiştir. Ayrıca yaygın sırt ve omuz ağrılarının olduğunu söylemiştir. Hastanede yapılan muayene sonucunda kronik anemi tespit edilen hasta kliğimize başvurmuştur
Muayene Bulguları: Yüzünde kistik akne bulguları, oskültasyaonda barsak seslerinde azalma tespit edilmiş, saç tellerinde incelme ve dökülme belirtileri, yapılan laboratuvar analizlerinde ileri derecede anemi tespit edilmiştir. Başka şikayeti olmayan hasta tedaviye alınmıştır.
Yapılan Tedaviler: Tarama ve kafa hacamatı
Tedavi Sonuçları: İlk on beş günden sonra hastanın şikayetlerinde belirgin düzelmeler tespit edilmiş; anemisi ilaca ihtiyacı kalmayacak derecede düzelmiştir(yapılan hacamatın kan yapımını yani eritropoetin ve eritropoezi artırdığı kemik iliğinden kan yapımı artışına sebep olduğu tespit edilmiştir.)Saç tellerinde kalınlık ve sıkılaşma, aknelerde belirgin iyileşme tespit edilmiş, kan sayımı sonrasında kronik kansızlığının(anemisinin) tamamen iyileştiği tespit edilmiştir.

Hastanın Adı Soyadı: Ayten Ç…….
Yaş: 42
Cinsiyeti: Bayan
Mesleği: Masa başı çalışanı
Hikâyesi: Yaklaşık 15 yıldır devam eden baş ağrıları, stresli iş hayatı, açlık, gürültü, rüzgâr, uyku düzensizliği gibi faktörlerin tetiklediği baş ağrısı şikâyetleriyle, başvurulan hastanelerde konulan teşhis migren. Uzun yıllar yüksek dozda ağrı kesiciler kullanmıştır. Çoğunlukla yarım baş ağrıları bazen de başın tümünü tutan ağrılarla kliniğimize başvurmuştur.
Muayene Bulguları: Hastanın genel durumu normal olup inspeksiyon ve oskültasyonda anormal bir bulguya rastlanmadı. Migrenle ilgili akupunktur noktalarında hassasiyet tespit edildi.
Yapılan Tedaviler: Genel vücut tarama hacamatı ve kafa hacamatı, akupunktur tedavisi, nöral terapi
Tedavi Sonuçları: Hastada %90 iyileşme görüldü Haftalık gelen migren krizleri olmuyor. Hastanın ifadesiyle bazen olan hafif baş ağrıları, ağrı kesici almadan geçmektedir.

Hastanın Adı Soyadı: Ayhan ………
Yaş: 43
Cinsiyet: Erkek
Mesleği: Serbest
Hikâyesi: Almanya’da ikamet eden hastamız, yıllardır  madde bağımlılığı ve bununla ilgili yorgunluk, halsizlik, dinlenememek, baş ağrıları, kronik kabızlık(bağırsak tembelliği),karaciğerde yağlanma, kolesterol yüksekliği gibi şikayetlerle kliniğimize başvurmuştur.
Muayene Bulguları: Şikâyetleriyle ilgili detaylı akupunktur noktaları ve nabız muayenesinde pozitif bulgulara rastlanmıştır.
Yapılan Tedaviler: Yoğun hacamat vücut taraması, kafa hacamatı, üç ayda bir tarama hacamatları
Tedavi Sonuçları: Bu yoğun tedaviler sonucu hastanın kanında bulunan bağımlılık yapıcı maddelerin ve reseptörlerinin temizlenmesiyle uyuşturucu madde bağımlığından kurtulmuş ve bununla ilgili şikayetlerinin tamamına yakını düzelmiştir. İki senedir hastamız tamamen sağlıklı halini sürdürmektedir

Hastanın Adı Soyadı: Havva O…..
Yaş: 28
Cinsiyet: Bayan
Mesleği: Ev Hanımı
Hikâyesi: Panik atak, baş dönmesi, halsizlik, kilo fazlalığı
Muayene Bulguları: Muayene bulguları pozitif
Yapılan Tedaviler: Vücut hacamatı, kafa hacamatı, akupunktur iştah noktalarından hacamat, ayrıca yaklaşık 10seans akupunktur tedavisi görmüştür.
Tedavi Sonuçları: Yaklaşık 10 kilo vermiştir. Baş dönmesi ve panik atak tamamen düzelmiştir.
Yorumlar kapalı.

Hastanın Adı Soyadı:  Nermin C….
Yaş: 53
Cinsiyet: Bayan
Mesleği: Ev hanımı
Hikayesi: Kilo, vücutta ödem, vücutta yaygın ağrılar, diyabet, yüksek tansiyon, hipotiroidi, kroner yetmezlik, yüksek kolesterol şikayet ve teşhisleriyle kliniğimize başvuran hastaya gerekli tetkikler yaptırılmıştır.
Muayene Bulguları: Vücutta iz bırakan ödem, nabız bulguları, akupunktur hassasiyet noktalarının muayenesi yapılmıştır.
Yapılan Tedaviler: Vücut tarama hacamatı, kafa hacamatı, nöral terapi ,3 ay sonra bölgesel hacamat
Tedavi Sonuçları: Vücuttaki ödem tamamen çözüldü, vücut ağrıları belirgin olarak iyileşti, özellikle kafa hacamatından sonra ‘’kendimi bedenen ve zihnen 17 yaşımdaki halim gibi hissediyorum’’ dedi. Kolesterol düştü, tansiyon düzene girdi, kullandığı ilaçların çoğunu bıraktı.

Hastanın Adı Soyadı: Leyla B…..
Yaş: 50
Cinsiyet: Bayan
Mesleği: Ev hanımı
Hikayesi: Menier sendromu ve depresyon teşhisli hastamız halsizlik, yutkunma zorluğu, konuşma güçlüğü, konuşurken yorulma şikayetleriyle kliniğimize başvurmuştur.
Muayene Bulguları: Hastada genel bir yorgunluk hali,ve nabız muayenesi bulgular şikayetleri doğrular niteliktedir.
Yapılan Tedaviler: Vücut tarama hacamatı, kafa hacamatı
Tedavi Sonuçları: Konuşurken yorulma azaldı, ciltte parlaklık oluştu, çevresiyle diyalogları arttı, depresyon belirtileri azaldı, menier belirtilerinde belirgin düzelmeler oldu. Hasta sonuçlardan çok memnun olduğunu ifade etti.

Hastanın Adı Soyadı: Leyla B…..
Yaş: 50
Cinsiyet: Bayan
Mesleği: Ev hanımı
Hikayesi: Menier sendromu ve depresyon teşhisli hastamız halsizlik, yutkunma zorluğu, konuşma güçlüğü, konuşurken yorulma şikayetleriyle kliniğimize başvurmuştur.
Muayene Bulguları: Hastada genel bir yorgunluk hali,ve nabız muayenesi bulgular şikayetleri doğrular niteliktedir.
Yapılan Tedaviler: Vücut tarama hacamatı, kafa hacamatı
Tedavi Sonuçları: Konuşurken yorulma azaldı, ciltte parlaklık oluştu, çevresiyle diyalogları arttı, depresyon belirtileri azaldı, menier belirtilerinde belirgin düzelmeler oldu. Hasta sonuçlardan çok memnun olduğunu ifade etti.

Hastanın Adı Soyadı: Mustafa Y……
Yaş: 46
Cinsiyet: Erkek
Mesleği: Plastik imalatı(kimyasal)
Hikayesi: Baş ağrısı, ensede uyuşukluk, şiddetli baş dönmesi şikayetleriyle kliniğimize başvuran hastanın yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, depresyon ve migren tanıları mevcuttur. Birkaç senedir şikayetlerinden dolayı ilaç alan hastamız, yorgun görünümlüydü.
Muayene Bulgular: Muayene bulguları hastanın şikayetleriyle parelel olarak tespit edildi.
Yapılan Tedaviler: Vücut tarama hacamatı, kafa hacamatı,periyodik kafa hacamatı
Tedavi Sonuçları: Şu an hastamız tansiyon ilacı da dahil şikayetleri olmadığı için hiçbir ilaç kullanmamaktadır. Kendini iyi hissettiğini ifade etmektedir.

Hastanın Adı Soyadı: Mustafa Y……
Yaş: 46
Cinsiyet: Erkek
Mesleği: Plastik imalatı(kimyasal)
Hikayesi: Baş ağrısı, ensede uyuşukluk, şiddetli baş dönmesi şikayetleriyle kliniğimize başvuran hastanın yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, depresyon ve migren tanıları mevcuttur. Birkaç senedir şikayetlerinden dolayı ilaç alan hastamız, yorgun görünümlüydü.
Muayene Bulgular: Muayene bulguları hastanın şikayetleriyle parelel olarak tespit edildi.
Yapılan Tedaviler: Vücut tarama hacamatı, kafa hacamatı,periyodik kafa hacamatı
Tedavi Sonuçları: Şu an hastamız tansiyon ilacı da dahil şikayetleri olmadığı için hiçbir ilaç kullanmamaktadır. Kendini iyi hissettiğini ifade etmektedir.

Hastanın Adı Soyadı: Mehmet Y…..
Yaş: 37
Cinsiyet: Erkek
Mesleği: Web tasarımcı
Hikayesi: Non hodgin Lenfoma teşhisli hastamızın yaygın vücut ağrıları, ayaklarda, ayak altında uyutmayan ağrılar, bel ,kalça  ve kuyruk bölgesi ağrıları ile yürümekte zorlanır bir haldeyken kliniğimize başvurmuştur.
Muayene Bulguları: Önceden yapılmış olan tetkikler ve yapılan nabız ve akupunktur nokta muayenelerinde hastalığın kişiyi günlük hayattan alıkoyacak derecede olduğu tespit edilmiştir
Yapılan Tedaviler: Vücut tarama hacamatı, kafa hacamatı, periyodik olarak 3 kez tekrarlanan bölgesel hacamatlar,6 ayda bir tekrarlanan akupunktur noktalarından yapılan hacamat seansları
Tedavi Sonuçları: Laboratuvar bulgularında belirgin düzelmeler ve bütün ağrılarında % 90 azalma olmuştur. Ağrıları yüzünden bize başvurmadan önce, morfin benzeri ilaç kullanan hastamız şu an hiçbir ağrı kesiciye ihtiyaç duymamaktadır. Nöropatik ağrılarında yüz güldürücü sonuçlar alınmış olup adeta hastalığı tamamen durdurulmuştur.13 yıldır uyuyamayan hastamızın uykuları düzene girmiştir.

Şu yazıda ilginizi çekebilir: UYGULADIĞIMIZ TEDAVİLERİMİZ

Medya&Basın

10 Yıldır Sizlerle Birlikteyiz..

RANDEVU AL

HIZLI RANDEVU AL

Doktorlarımızla yapacağınız ön görüşme-muayene ücretsizdir. Lütfen formu eksiksiz doldurunuz...