TIBBİ HACAMATIN,KUPA TEDAVİSİNİN TARİHÇESİ

TIBBİ HACAMATIN,KUPA TEDAVİSİNİN TARİHÇESİ

        
Özet: Hacamat eski Mısırlılar, Babilliler ve eski Çin uygarlıklarınca 5000 yıldır uygulanmakta olan eşsiz bir tedavi şeklidir. Yüzyıllardır hastalıkların tedavisi için kullanılmaktadır, bu şifa ve detoksifikasyon yöntemi kan akışını harekete geçirir, bağışıklığı artırarak hastalıklara karşı korur.

Hacamat Tedavisi; Arapça Hijame, Somali, Singa veya Asya dillerinde Shinga de Toobin, batıda wet cupping therapy olarak bilinir.

 

Hacamat sistemli olarak ilk kez Eski Mısır’da kullanılmıştır. Yabancı maddeyi vücuttan uzaklaştırmak için hacamat yoluyla kan alma tasvirlerine ait belgeler bulunmaktadır. Bilinen en eski tıp metni olan (M.Ö. 1550) Eski Mısır’a ait Eber Papirüslerinde bile hacamata rastlamak mümkündür.
Eski yazıtlarda Hacamat Tedavisinde kullanılan malzemeler

Eber Papirüsü

      Modern tıbbın babası Hipokrat (M.Ö. 460–377) ve Yunan tıbbının büyük hekimi Galen (M.S. 131-210) hacamattan bahsederler. Hacamat Moğol tıbbında da 2500 yıllık bir geçmişe sahiptir.
       Bu tedavi şekli, kabile toplumları, Firavunlar, Çin ve diğer uygarlıklarca biliniyordu. Kullanılan başlıca ekipman hayvan boynuzlarıydı. Daha sonra bardak, metal, toprak, cam ve bambu gibi vakum malzemeleri kullanılmaya başlandı. Günümüzde ise en fazla cam ve vakumlu mika kupaları kullanılır hale geldi.
     Hacamat çok erken çağlardan beri Batıdaki hastanelerde çok yetenekli doktorlar ve cerrahlar tarafından yapıldı. Londra’da bugünkü Royal Free ve William Marsden’in (1796-1867) kurucusu olduğu Kraliyet Marsden Hastanelerinde wet cupping therapy(hacamat) cerrahlar tarafından sistemli olarak uygulanmıştır. Bu yıllardan itibaren Avrupa ve Amerikalı doktorlar ve cerrahlar kupa terapisini tedavi amaçlı kullanmışlardır.1860’dan sonra ilaç fabrikalarının baskısıyla wet cupping (hacamat) sistemli olarak unutturulmaya çalışılmıştır.

 

Günümüzde ise son yirmi yılda Hacamat hem İslam dünyasında hem de Batı’da yeniden ilgi görmeye başladı. Son yıllarda Hacamat tedavisinin yararları ve etkinliği üzerine birçok araştırmalar yapılmıştır. Özellikle kan ve lenf dolaşım bozukluğu, ağrılı ve iltihabi hastalıkların (romatizma gibi)  tedavisinde hastaların belirgin bir iyileşme gösterdiğine dair sistematik ve kanıtlanmış araştırmalar mevcuttur.

Şu yazıda ilginizi çekebilir: İBN-İ SİNA’YA GÖRE TIBBİ HACAMAT TEDAVİSİ

   ANAHTAR KELİMELER:Hacamat,Hacamatın Tarihçesi,Kan ve lenf dolaşım bozuklukları Hacamat ,Ağrı ve iltihabi hastalıklar Hacamat,Romatizma Hacamat,Cupping, Kupa tedavisi
Dr. Turanşah Tümer'in Yazdığı Hacamat Kitabı:

Dr. Turanşah Tümer, kitabında; sünnet olan, hekimlik tecrübesiyle yapılan hacamatın, insanlar üzerindeki etkilerini okurları ile paylaşmıştır.

Kadim şifa yöntemi olan hacamat, tıp doktorunun deneyimiyle "TIBBİ HACAMAT" a dönüştü... (Hayy Kitap)

Hacamat kitabı detayları için tıklayın.

Bizi Takip Edebilirsiniz:
Bize Ulaşabilirsiniz:
(0216) 906 02 12
(0506) 845 55 61