NÖRAL TERAPİNİN UYGULAMA ŞEKLİ

NÖRAL TERAPİNİN UYGULAMA ŞEKLİ

1. Yüzeysel /lokal enjeksiyon
2. Segmental ve derin Enjeksiyon
3. Bozucu alan tedavisi
Bütün nöral terapötik metotlar ya bozulmuş dokuya enerji sağlamakta, ya da enerji bloklarını çözmektedir.
Huneke Metodu’na göre nöral terapi iki temel mekanizma ile çalışmaktadır. Bunlardan birincisi segmental mekanizmadır. Burada rahatsızlığın uzandığı segmente yapılan anestezik enjeksiyonu ve bu segmentin spinal kord ile olan bağlantısı esastır. İkincisi ise rahatsızlık sahasının (bozucu alan) ortadan kaldırılmasıdır. Bu bölgeye yapılan enjeksiyon semptomların aniden eliminasyonu ile sonuçlanır (Flash Fenomeni=Anında etki).
Segmental terapi ve skar enjeksiyonu, etkili nöral terapinin bel kemiğidir ve birçok tecrübeli kişi tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Segmental terapi spesifik, medikal ilaçların ve antidotların bu segmentteki tüm yapılara dağılımını sağlar.
Aksi ispat edilmedikçe tüm skarlar problemdir. Herhangi bir hastadaki skara en az bir kez enjeksiyon yapılmalıdır. Eğer iyileşme olursa, cevap vermemeye başlayıncaya kadar devam edilmelidir.
Yüzeyel enjeksiyon yöntemi özel akupunktur noktalarına yapılır. Akupunktur, perivaskuler sempatik pleksusu, sempatik ve parasempatik sinir  liflerini tedavi eder.
Bunlar, iğne ucundaki sinyali aksiyon potansiyeline çevirebilen vücuttaki tek yapılardır.
Aku-noktalari gerçekte yoktur: bu noktalar otonomik sinir liflerinin yoğun olduğu, özellikle kan ve lenf damarlarının bulunduğu yerlerdir.
Vücut, kulak, saçlı kafa derisi, ağız içi, dil ve diğer aku-noktaları otonomik sinir sisteminin düzenlenmesi açısından çok önemlidir. Bunun geleneksel akupunktur tedavisine avantajı, uygun ilaçların aku-noktalarina dağıtılmasının dramatik olarak etkili olmasıdır.
Dermatom (Segmental) uyarı yapılan hastada eğer yakınmalarda artış oluyorsa o zaman sorunun dermatomdan ziyade bir bozucu alan veya bozucu odak kaynaklı olduğu unutulmamalıdır.
Şikayetlerin artması durumunda bozucu alan araştırılması yapılmalıdır.
ANAHTAR KELİME:Nöral terapi,Nöral terapinin uygulama alanları

 

 

Dr. Turanşah Tümer'in Yazdığı Hacamat Kitabı:

Dr. Turanşah Tümer, kitabında; sünnet olan, hekimlik tecrübesiyle yapılan hacamatın, insanlar üzerindeki etkilerini okurları ile paylaşmıştır.

Kadim şifa yöntemi olan hacamat, tıp doktorunun deneyimiyle "TIBBİ HACAMAT" a dönüştü... (Hayy Kitap)

Hacamat kitabı detayları için tıklayın.

Bizi Takip Edebilirsiniz:
Bize Ulaşabilirsiniz:
(0216) 906 02 12
(0506) 845 55 61