FARENJİT’İN HACAMAT İLE TEDAVİSİ

FARENJİT’İN HACAMAT İLE TEDAVİSİ

Farenjit’in Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

·         Boğaz ağrısı
·         Tonsillerde büyüme
·         Farengeal hiperemi
·         Tonsiller eksuda
·         Yumuşak damakta peteşiler
·         Servikal adenopatiler
·         Öksürük ve ses kısıklığı gibi alt solunum yolları bulgularının olmaması
·         Ateş
·         Kırmızı döküntüler,punktuat eritematöz maküller,fleksör yüzeylerde kırmızılaşma, sirkum oral solukluk
·         Gri psödomembran difteride görülür
·         Eritemli zeminde berrak veziküller herpes stomatiti için tipiktir
·          İştahsızlık
·         Titreme
·         Halsizlik
·         Başağrısı

 

Risk Faktörleri
·         A grubu beta hemolitik streptokok epidemileri
·         Yaş(gençler daha duyarlıdır)
·         Aile öyküsü
·         Askeri kışla gibi toplu yaşanılan mekanlar
·         İmmunsüpresyon
·         Yorgunluk
·         Sigara kullanımı
·         Fazla alkol kullanımı
·         Oral seks
·         Diabetes mellitus
·         Yeni geçirilmiş hastalık

 

Farenjitte Hacamat Tedavisi: Burada yapılabilecek hacamat ve akupunkur tedavisi tamamem koruyucu zinde tutucu vücudu güçlendirici amaçla uygun bölge ve noktalara uygulanır.

Anahtar kelimeler: Farenjit ve hacamatla tedavisi, hacamatla faranjitin tedavisi, boğaz ağrısı hacamat, Tonsillerde büyüme hacamat, Öksürük ve ses kısıklığı  hacamat, Servikal adenopatiler hacamat,  Yumuşak damakta peteşiler hacamat

Dr. Turanşah Tümer'in Yazdığı Hacamat Kitabı:

Dr. Turanşah Tümer, kitabında; sünnet olan, hekimlik tecrübesiyle yapılan hacamatın, insanlar üzerindeki etkilerini okurları ile paylaşmıştır.

Kadim şifa yöntemi olan hacamat, tıp doktorunun deneyimiyle "TIBBİ HACAMAT" a dönüştü... (Hayy Kitap)

Hacamat kitabı detayları için tıklayın.

Bizi Takip Edebilirsiniz:
Bize Ulaşabilirsiniz:
(0216) 906 02 12
(0506) 845 55 61