DEPRESYON VE TIBBİ HACAMAT

DEPRESYON VE TIBBİ HACAMAT

Özet: Hacamat Tedavisi  masaj terapisi gibidir; anksiyete ve endişeye karşı çok etkilidir. Bu nedenle, uykusuzluk,panik atak,depresyon, çökkünlük ve buna benzer psikolojik rahatsızlıklar için Hacamat Tedavisinden mutlaka faydalanmak gerekir.

Depresyonun Belirti ve Bulguları
Depresyon; duygularımızı, hissettiklerimizi ifade etmek için sıklıkla kullandığımız genel bir terimdir. Depresyon sözcüğünün Latince kökü “depresus” dur; aşağı doğru bastırmak, çekmek, bitkin gamlı-kederli olmak anlamına gelir. Tıbbi terminolojide “çökkünlük” olarak ifade edilir.
Depresyon, psikiyatrinin ”soğuk algınlığıdır.”
Depresyon vakalarının en az yarısı tanı konamadığından dolayı tedavi edilemez.
Tedavi edilemediğinde depresyon’un şiddeti artabilir ya da intihar ile sonuçlanabilir.
2020 yılında, dünyayı en çok etkileyecek ve 2.sırada yer alacak hastalık DEPRESYON ! (WHO)
·         Depresyon toplum hayatımızı tüm alanlarda olumsuz yönde etkiler.
Artan intihar olayları
·  Konsantrasyon bozulmasına bağlı oluşan ölümcül kazalar
·  Alkol ve uyuşturucu tüketiminin artması
·  Verimlilik azalması ve kariyer kaybı
·  Okul performans kaybı
·  Aile parçalanmaları
·  İş kazalarında artış
Depresyon sonucu kalp-damar sistemini ilgilendiren veya benzeri bedensel (psikosomatik) rahatsızlıklar da görülür.
OLUŞ NEDENLERİ-I
1. Biyolojik nedenler
a) Biyolojik aminler (Nörotransmiterler)
b) Nöroendokrin Bozukluklar
c) Kalıtımsal nedenler
Aile çalışmalarında birinci derece akrabalarda; Unipolar Depresyon riski 2-3 kat fazla
Bipolar bozukluk riski 8-18 kat fazla
d) Beyindeki Yapısal Değişiklikler
e) Uyku Bozuklukları
OLUŞ NEDENLERİ-II
2. Psikososyal nedenler
a) Yaşam olayları ve çevresel etkenler
b) Hastalık öncesi kişilik
c) Psikoanalitik kuram (Freud)
d) Ego Psikolojisi
e) Kognitif (bilişsel) Kuram
Mono Amin Teorisi:
Bu teoriye göre:
Sinaps aralığındaki mono amin düzeylerinin düşük olması depresif tabloyu, yüksek olması ise antidepresan etkiyi ortaya çıkarmaktadır.
Mono amin düzeylerindeki bu değişkenlik olasılıkla mono-aminlerin, postsinaptik reseptörlere bağlanma derecesiyle ilişkilidir.
Genetik Faktörler:
Çalışmalar, normal popülasyonda 1/14 olan depresyon sıklığının, bu ailelerde 1/4 oranına yükseldiğini göstermiştir.
Kişilerin hastalığa daha yatkın olmasında bazı genler rol oynar.
Bu durum, bazı ailelerde neden daha sık depresyon görüldüğünü açıklamaktadır.
Dış Tetikleyiciler:
Stresli durumlar hassasiyeti arttırabilmektedir. Depresyonu işsizlik, çok sevilen birinin ani kaybı, sosyal izolasyon veya ciddi fiziksel hastalık gibi etkenler tetikleyebilmektedir.
Depresyonun Diğer Belirtileri:
·         Kolay kızma
·         Tahammülsüzlük
·         Gürültüden rahatsız olma
·         Somatik belirtiler
·         Obsesyonlar
·         Anksiyete
·         Ağrı
·         Cinsel işlev bozuklukları
·         Obsesyonlar
Depresyon tanısı koymak için:
Temel belirtilerden en az 1 (bir) adet olmak üzere toplam en az 5 (beş) adet belirti bulunmalıdır.
Bu belirtilerin en az iki haftadır sürüyor olması ve gün boyu bulunması gereklidir.
Hasta içinde bulunduğu durumdan dolayı ailevi, sosyal, ekonomik ya da mesleki kayıplara uğramış olması gereklidir.
Hacamatla Depresyon Tedavisi
Depresyonun sebebi  yetersiz nörotransmitter sentezi, bir başka deyişle beyindeki mutluluk hormonunun salgılanmasındaki yetersizliktir. Depresyon tedavisindeki akupunktur noktalarından (bu noktalar baş ve boyun etrafındadır) uzman hekim  tarafından hacamat yapılmalıdır. Hacamat tedavisi sonrası baştaki hipofiz ve hipotalamus hormon bezleri yeni ve incelmiş kanla kanlanacağı için, vücudun diğer hormon bezlerini etkileyerek mutluluk hormonu olan endorfinin salgılanmasını artırır.Depresyon tedavisinde hacamatla çok başarılı sonuçlar elde edilir.

Şu yazıda ilginizi çekebilir: TIBBİ KAFA HACAMATININ FAYDALARI

 

ANAHTAR KELİMELER: Hacamat ve Depresyon,Depresyonda Hacamat,Depresyonun Belirtileri, Obsesyonlar Hacamat,Hipofiz ve Hipotalamus Hormon bezleri Hacamat, Endorfin Hacamat,Biyolojik aminler (Nörotransmiterler) Hacamat,Anksiyete Hacamat,Depresyon Tedavisinde Hacamat,Akupunktur Hacamat 
Dr. Turanşah Tümer'in Yazdığı Hacamat Kitabı:

Dr. Turanşah Tümer, kitabında; sünnet olan, hekimlik tecrübesiyle yapılan hacamatın, insanlar üzerindeki etkilerini okurları ile paylaşmıştır.

Kadim şifa yöntemi olan hacamat, tıp doktorunun deneyimiyle "TIBBİ HACAMAT" a dönüştü... (Hayy Kitap)

Hacamat kitabı detayları için tıklayın.

Bizi Takip Edebilirsiniz:
Bize Ulaşabilirsiniz:
(0216) 906 02 12
(0506) 845 55 61