BÖBREK YETMEZLİĞİ ALTERNATİF TIBBİ ÇÖZÜM

BÖBREK YETMEZLİĞİ ALTERNATİF TIBBİ ÇÖZÜM

Böbrek Yetersizliği’nin(Kronik)Hacamatla Tedavis
Belirtiler
·         Anemi
·         Anoreksi
·         Konfüzyon
·         Emosyonel labilite
·         Ensefalopati
·         Endokrin disfonksiyon
·         Hafif eforda halsizlik
·         Hipertansiyon
·         Uykusuzluk
·         Tedavi edilemez hıçkırık
·         Halsizlik
·         Mental depresyon
·         Ağızda metalik tat
·         Kas krampları
·         Kas seğirmeleri
·         Bulantı
·         Nöropati
·         Noktüri
·         Solukluk
·         Poliüri
·         Kaşıntı
·         Epileptik atak
·         Serözit
·         Deri kuruluğu
·         Stomatit
·         Hafif nefes darlığı
·         Kusma

Nedenleri
·         Renal perenkimal
·         İntertisyel tübüler:ağır metaller,ilaçlar,nefrotoksinler,multipl myelom,hipertansiyon,gut,trombotik mikroanjiopatiler,oksalat depozisyonu,infeksiyon,renal arter stenozu,konektif doku hastalığı,otozomal dominan polikistik böbrek hastalığı
·         Post-renal: Hidronefroz nedenlerine bak
·         Prerenal: Siroz,kardiyak,volüm eksikliği,nefrotik,ilaçlar
Risk Faktörleri
·         Kontrast
·         Sirkülatuvar yetmezlik
·         Üriner traktus obstrüksiyonu
·         Analejik suistimali
·         Tedavi edilmemiş hipertansiyon
·         Diabetes mellitus

 

Böbrek Yetersizliğinin Hacamatla Tedavisi: Medikal tedaviye ek olarak Hacamat tedavisi ile vücuttan böbrek vasıtası ile atılamayan ağır metaller, ilaçlar nefrotoksinlerin atılımı ile hipertansiyon kas kramp ve seyirmeleri kaşıntı gibi semptomların büyük oranda düzeldiği görülür.
Dr. Turanşah Tümer'in Yazdığı Hacamat Kitabı:

Dr. Turanşah Tümer, kitabında; sünnet olan, hekimlik tecrübesiyle yapılan hacamatın, insanlar üzerindeki etkilerini okurları ile paylaşmıştır.

Kadim şifa yöntemi olan hacamat, tıp doktorunun deneyimiyle "TIBBİ HACAMAT" a dönüştü... (Hayy Kitap)

Hacamat kitabı detayları için tıklayın.

Bizi Takip Edebilirsiniz:
Bize Ulaşabilirsiniz:
(0216) 906 02 12
(0506) 845 55 61