BEHÇET VE HACAMAT

BEHÇET VE HACAMAT

Behçet Sendromu’nun Hacamatla Tedavisi

Belirtiler

·         Aftöz stomatit
·         Genital ülserasyon-erkeklerde ağrılı, kadınlarda ağrısız
·         Deri-papulovezküler erupsiyonlar,eritema nodozum, paterji, eritemamultiforme, vaskülit pyoderma
·         Göz-iritis, iridosiklit,koryorenitinit,hipopiyon, hemoraji,papilla ödemi, optik atrofi
·         Sabah katılığı
·         Poliartrit-kendiliğinden iyileşir ve özellikle alt ekstremiteleri tutar
·         Tromboflebit-periferik-pulmoner,serebral,Budd-Chiari sendromu
·         Nörolojik-kranyal sinir felci,hemipleji,intrakranyal hipertansiyon, meningomyelit ve rekürran menenjit-konfüzyon hali
·         Gastrointestinal-Aftöz ülserle, kolit melena
·         Pulmoner infiltrasyon-muhtemelen tromboza bağlı
·         Myopati/Myozit-nadir
·         Epididimit
·         Glomerulonefrit-nadir

Nedenleri
·         Vasküler patoloji ya da otoimmun
·         HLA -B5 doku antijeni ile bağlantılı
·         Çevresel toksin olasılığı-Ağır metaller, pestisidler
·         Ceviz gibi gıdaların alınması
·         Fibrinolizis de bozukluk
·         HIV infeksiyonu ile birlikte bir olgu bildirimi

 

Behçet Sendromunun Hacamatal Tedavisi: Behçet hastalığı etyoloji belli olmadığı için çoğunlukla sebebe yönelik tedavi uygulanır. Ülser , ağrılar ve vücudun genetik olarak önceki sağlıklı halini hatırlatmak için tarama hacamatı yapılmalıdır. Hacamat tedavisi ayrıca behçet hastalığındaki aşırı tepkileri söndürerek hastalık nöbetlerinin daha rahat geçmesini sağlar.

Dr. Turanşah Tümer

Kupa Tedavisi (Hacamat) Uzmanı
www.tibbihacamat.com
Dr. Turanşah Tümer'in Yazdığı Hacamat Kitabı:

Dr. Turanşah Tümer, kitabında; sünnet olan, hekimlik tecrübesiyle yapılan hacamatın, insanlar üzerindeki etkilerini okurları ile paylaşmıştır.

Kadim şifa yöntemi olan hacamat, tıp doktorunun deneyimiyle "TIBBİ HACAMAT" a dönüştü... (Hayy Kitap)

Hacamat kitabı detayları için tıklayın.

Bizi Takip Edebilirsiniz:
Bize Ulaşabilirsiniz:
(0216) 906 02 12
(0506) 845 55 61