Ankilozan Spondilit’in Hacamatla Tedavisi
Ankilozan Spondilit’in Hacamatla Tedavisi
Belirtiler
·         Kalçada veya sırtın alt kısımlarında ağrı veya halsizlik
·         Sinsi başlangıç
·         Sıklıkla 3. Dekadda başlama
·         Belirtilerin 3 aydan fazla sürmesi
·         Sabah sertliği
·         Sıklıkla hareketsizlik katılığı
·         Hareketle açılan katılık
·         Dinlenme ve semptomların artması
·         Plöritik göğüs ağrısı sık ve erken olur
·         Torasik ve servikal omurga yakınmaları ilerlemiş vakalarda görülür
·         Kalça, omuz ve diz yakınmaları
·         Lomber omurganın uç plandaki bütün hareketlerinde hareket açlığı azalır
·         Lomber lordos kaybı
·         Toraka-servikal kifoz
·         Aort kökü genişlemesi
·         Aort yetmezliği üfürümü
·         Osteoporoz

Nedenleri
Bilinmiyor
Risk Faktörleri
·         HLA-B27
·         Pozitif aile hikayesi
·         Spondilitik aileden olan HLA-B27 antijeni pozitif çocuklarda % 10 ankilozan spondilit riski vardır.
Ankilozan Spondilit’in Hacamatla Tedavisi:
Hacamat tedavisi çizik atıp kanı vakumlamak değildir. Eğer kan damardan alınacaksa ki damarları akarsuya benzetebiliriz, toksin tortu barındırmayan iltihap barındırmayan akarsudan damardan kan alınacaksa kan bankasına bağışlamak daha doğru. Ama hacamat yapan kişi göllenmiş, toksin, tortu, iltihap, yapışıklık yapan maddeler barındıran kılcal damar kanına tabidir. Bu da akupunktur nokta bilgisi, el becerisi incelikle kılcal damara müdahale yeteneği gerektirir işte o zaman hacamat yapılmış olur. Ankilozan spondilit’ te ağrı ve eklemlerde hareket kısıtlılığına sebep olan iltihabi maddeler vücut dışına çıkarılmalı, vücut rahatlatılmalıdır.
Hacamattan ve sonrasında akupunktur tedavisinden çok faydalanan hastalarımız olmuştur. Kanda artan enflamasyon belirtileri, eklemlerdeki ankilozlar hacamatın ve akupunkturun temizleyici ve uyarıcı etkisine muhtaçtırlar. Vücut bu tedavilerle tanıştıktan sonra hasta çok rahatladığı için vücudunun akupunktur istediğini söyleyen hastalarımız olmuştur.
Anaerob Ve Nekrozitan İnfeksiyonların Hacamatla Tedavisi
Belirtileri
·         Lokal ağrı
·         Cilt ve dokuların renginde koyulaşma
·         Ateş
·         Taşikardi
·         Fulminan tiplerde tedaviye başlayamadan ölüm
Nedenleri
·         Lokal travma
·         Yüzeyel ve derin infeksiyonlar
·         Kolon kanseri
·         Hematolojik malign hastalıklar
·         Siklik nötropenni
Risk Faktörleri
·         Dokulara azalmış kan akımı
·         Yaşlılık
·         Travma
·         Diabet
Anaerob Ve Nekrozitan İnfeksiyonlar’ın Hacamatla Tedavisi: Medikal tedaviye ek olarak enfeksiyon etkisiyle kanda birikmiş enflamatuar metabolitleri, toksinleri dışarı almak ve bağışıklık sistemini güçlendirici hacamat ve akupunkur seans tedavileri yapılmalıdır.
Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğunda Hacamat Tedavisi
Belirtiler
 • Yerinde duramama
 • Bir yerde oturmada güçlük
 • Kolaylıkla dikkati çelinebilirlik
 • Sıra beklemede güçlük
 • Soruların bitmesini beklemeden cevabı ağzından kaçırmak
 • Emirleri izlemede güçlük
 • Dikkati sürdürmede güçlük
 • Bitmemiş bir işten diğerine kaymak
 • Sessiz oynamada güçlük
 • Fazlasıyla konuşma
 • Diğerlerini engelleme
 • Dinlemede güçlük
 • Eşyalarını kaybetme
 • Sonuçlarını düşünmeden fiziksel olarak tehlikeli aktivitelere girişme
Nedenleri: Çok faktörlü
Risk Faktörleri
 • Annenin doğum öncesinde sağlık sorunları
 • Komorbid durumlar(ilgidir ancak sebep değildir)
 • Öğrenme güçlükleri
 • Tourette Sendromu
 • Mood bozukluklar
 • Karşı koyma bozuklukları
 • Davranış bozuklukları
Amyotrofik Lateral Skleroz(ALS)’un Hacamatla Tedavisi
Belirtiler
·         Açıklanamayan kilo kaybı
·         Kas gruplarında fokal erimeler
·         Değişken simetri ve dağılımla giden kol ve bacak güçsüzlüğü
·         Yürüme güçlüğü
·         Yutma güçlüğü
·         Peltek konuşma
·         Duygulanımı kontrol etmede güçlük
·         Başlangıçta myotomal bir dağılımda, kas gruplarında atrofi
·         Hiperaktif derin tendon refleksleri(çene refleksleri dahil)
·         Kognitif (bilişsel) okülomotor,duysal ve otonomik fonksiyonlar normaldir.
Nedenleri
·         Sporodik ALS üst ve alt motor nöronların ve aksonlarının dejenerasyonu. Nedeni bilinmiyor
·         Ailesel ALS Genetik olarak aktarılan dejeneratif bir hastalık
Risk Faktörleri
·         Yaşın 40 üzerinde olması
·         Ailede ALS öyküsünün olması
Amyotrofik Lateral Skleroz(ALS)’nin Hacamatla Tedavisi: Nedeni bilinmeyen bu hastalıkta hacamatınvücudu resetleyen genetiğindeki sağlıklı olma haline çağıran vücut tarama hacamatı denenebilir. Hiçbir yan etkisi olmayan bu tedaviden hasta çok yarar görebilir.
Anafilaksi’nin Hacamatla Tedavisi
Belirti ve Bulgular
·         Kaşıntı, flaşing, ürtiker, anjiödem
·         Dispne, öksürük, ronküs
·         Rinore, bronkore, wheezing
·         Yutma güçlüğü
·         Bulantı, kusma, diyare, kramp,şişkinlik
·         Taşikardi, hipotansiyon, şok, senkop
·         Kırgınlık, titreme,
·         Midriazis
Nedenleri
·         Antimikrobial ajanlar(örneğin penisilin)
·         Böcek sokması( bal arısı, yaban arısı, himenoptero cinsi yeşil sinekler,at sineği)
·         Yiyecekler(fındık, amerikan fıstığı, inek sütü, yumurta, kabuklular,yumuşakçalar)
·         Makromoleküller(kimopapain,insülin,dekstran,promatin)
·         Aşılar
·         Kan ürünleri
·         Tanı materyalleri
·         Lateks(eldiven,katater)
·         Etilen oksit gazı(dializ tüpü ve diğer sterilize edilmiş materyaller)
Anafilaksinin Hacamatla Tedavisi: Anında müdahale olarak vücudun verdiği aşırı tepkiye karşıhacamatın için sükunet veren yönünden yararlanılabilir. Sonradan da vücuttan muhtemel kalıntıların uzaklaştırılması için vücut tarama hacamatı önerilir.
Amebiyaz’ın Hacamatla Tedavisi
Belirti ve Bulgular
·         Asemptomatik
·         Hafif ishal
·         Karın ağrısı
·         Rektal ağrı
·         Kanlı dışkılama
·         Ateş
·         Sistemik toksisite
·         Bulantı ve kusma
Nedenleri
·         Kontamine yiyecek ve su ile veya insandan insana temas ile bulaşır.
Risk Faktörleri
·         Düşük sosyoekonomik düzey
·         Toplu yaşam
·         Erkek homoseksüeller
·         Meksika’nın bazı bölgeleri, Güney Afrika ve Hindistan gibi belli bölgelerde daha sık olarak bulunan daha patojen suşlar invazif hastalığa neden olabilir.
Amebiyaz’ın Hacamatla Tedavisi: Medikal tedavi sonrası hastalık belirtileri düzeldikten sonra vücudun toksinlerden tamamen temizlenmesi için tarama hacamatı tedavisi yapılmalıdır.Hacamat tedavisinin ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğinden faydalanılır.

Medya&Basın

10 Yıldır Sizlerle Birlikteyiz..

RANDEVU AL

HIZLI RANDEVU AL

Doktorlarımızla yapacağınız ön görüşme-muayene ücretsizdir. Lütfen formu eksiksiz doldurunuz...