Alopesi’nin Hacamatla Tedavisi
Alopesi’nin Hacamatla Tedavisi
Belirtiler
·         Saç kaybı
·         Kaşıntı(Tinea kapitisde)
·         Deride kepeklenme(tinea kapitisde)
·         Kırılmış saçlar
·         Alopesi plağının bordüründe incelmiş saçlar
·         Alopesi plağının etrafındaki saçların kolaylıkla ele gelmesi
·         Enflamasyon

Nedenleri
·         Doğum sonrası
·         İlaçlar
·         Stres
·         Hormonal
·         Demir, çinko eksikliği(Nutrtisyonel)
·         Difüz alopesi areata
·         Mikozis fingoides
·         Röntgen ısını tedavisi
·         Zehirlenme
·         Bazal hücreli kanser
·         Gergin bir şekilde saçları toplamak
·         Saçları çekmek
·         Karsinoid
Risk Faktörleri
·         Ailede dazlaklık anamnezinin varlığı
·         Fiziki ve psikolojik stresler
·         Gebelik
 Alopeside Hacamat Tedavisi: Sebebe yönelik medikal tedavinin yanı sıra  sonrasında vücudun temizliği, arınması için hacamat özellikle saçlı deri  bölgesine önerilir.
Akne Rozase’nin Hacamatla Tedavisi
Belirtiler
·         Deride kızarma
·         Eritem-Burnun alt yarısı bazen tüm burunda
·         Konjonktivada kızarıklık
·         Lezyonlu bölgelerde basınçla kan damarlarının kollapsı
·         Papül, püstül,nodül şeklinde akne  lezyonları,komedon
·         Rinofima erkeklerde daha sık
Nedenleri(Nedenleri kesin belli değildir.Olası nedenler)
·         Tiroid ve gonada bağlı bozukluk
·         Alkol, kahve , çay, baharatlı yiyecekler
·         Şüpheli parazit
·         Soğuğa maruz kalma, ısı, sıcak içecekler
·         Gastrointestinal sistem bozuklıkları
Akne Rozase’nin Hacamatla Tedavisi: Bu hastalıkta yapılacak hacamat tedavisiyle gözlere ,doku ve organlara giden kan incelecek ve kızarıklık ve akne lezyonları ciltte tedavi olmaya başlayacaktır.
Addison Hastalığı’nın Hacamatla Tedavisi
Belirtiler
·         Kuvvetsizlik
·         yorgunluk
·         Kilo kaybı
·         Ortostatik hipotansiyon
·         Pigmentasyon artışı
·         Anoreksi
·         Kusma
·         Diyare
·         Soğuğa toleransın azalması
·         Düşük kan basıncı
Nedenleri
·         Otoimmun sürrenal yetmezlik
·         Mantar hastalığı
·         Sarkoidoz
·         Hemokromatozis
·         Bileteral sürraneloktomi
·         Neoplazm
·         AİDS
·         Amoloidoz
·         Adrenolökodistrofi
·         İdopatik sürrenal korteks atrofisi
Risk Faktörleri
·         Otoimmun sürrenal yetmezlikte aile hikayesi vardır.
·         Uzun süre steroid kullanımı. ciddi infeksiyon, taravma veya cerrahi işlemler sonrası
Addison Hastalığının Hacamatla Tedavisi: Medikal tedaviye ek olarak kuvvetsizlik yorgunluk gibi semptomlar için akupunktur tedavisi öncesi surrenal hormon eksikliğine bağlı olduğu için böbrek üstü bölgesinden şok hacamat tedavisi yaklaşık 6 adet kupa ile hormon bezi çalışmaya başlayan hastalarımız olmuş ve yüz güldürücü sonuçlar alınmıştır.
Tip 1 Diyabet(Diabetes,İnsüline BağımlıDiyabet) Şeker Hastalığı Ve Hacamat
TANIMLAMA
Pankreasın ünsilin üretimindeki yetersizliği sonucu hiperglisemi gelişmesi ile bilinen kronik bir hastalıktır. Ateroskleroz ,nöropati, nefropati ve retonopeti gibi komplikasyonlar gelişir.
·         Hastaların insülin ihtiyacı vardır.
·         Ketozis olur.
·         Genellikle ani başlar.
·         Beslenme durumu normal veya zayıftır.
·         Hastalık labildir
·         Oral antidibetiklere cevap vermez
BELİRTİ VE BULGULAR
·         Poliüri ve polidipsi
·         Kilo kaybı
·         Yorgunluk
·         Letarji
·         Kas krampları
·         İrritabilite
·         Görme değişiklikleri
·         Okul ve iş performansında azalma
·         Baş ağrısı
·         Anksiyete
·         Göğüs ağrısı ve zorlu solunum
·         batında rahatsızlık ve ağrı
·         Bulantı
·         Diyare
NEDENLERİ
·         Virüs
·         Diyet
·         Yüksek nitrosamin içeren yiyecekler
·         Toksinler
·         Emosyonel ve fiziki stres
Hastalığın Diğer Organlara Etkisi
Kalp ve damar hastalıkları: Tip 1 diyabet uzun süre tedavi edilmezse koroner göğüs ağrılarına, kalp krizine, yüksek tansiyona, damar daralmasına hatta felce bile neden olabilir. Hatta Amerikan Kalp Derneği’nin yaptığı bir araştırmaya göre tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarının yaklaşık % 65’i çeşitli kalp sorunlarıyla karşı karşıya.
Sinir hasarı: Kandaki aşırı şeker özellikle bacaklardaki kan damarlarının duvarlarına zarar verebilir. Bu da karıncalanma, yanma, kaşınma ve batmaya neden olur. Bunlar öncelikle ayak parmaklarında başlar, sonra yavaş yavaş yayılır. Diyabet kontrol altına alınmazsa bacaklarda felce bile neden olabilir. Ayrıca sindirimi etkileyen sinirler hasar görürse kronik bulantı, kusma, ishal ya da kabızlık gibi sorunlar gelişebilir. Erkeklerde ereksiyon problemleri de olabilir.
Böbrek hasarı: Böbreklerimizde  binlerce minik kan damarı kanımızı temizliyor. Tüm diyabetler gibi tip 1 diyabet de, bu hassas filtreleme sistemine zarar verebiliyor. Hatta böbrek yetmezliği gibi sorunlara neden olabiliyor. Bazı durumlarda hasta diyalize girmek zorunda kalabiliyor, hatta nakil bile gerekebiliyor.
Göz hasarı: Şekerin kandaki suyu çektiğini biliyoruz. İşte bu durumda retina ve göz damarlarında sorunlar gelişebiliyor. Katarakta, glokoma hatta körlüğe bile neden olabiliyor.
Ayak hasarı: Şeker yaraların iyileşmesini uzatan bir sorun. Bu durumlarda özellikle ayaklardan açılan yaralar tehlikeli olabiliyor. Açılan yaralar kapanmıyor, mikrop kapıyor ve ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor.
Cilt ve ağız hasarı: Tip 1 diyabet bazı kişilerde bakteriyel ve mantar enfeksiyonları gibi cilt sorunlarına neden olabiliyor. Ya da diş eti iltihaplanması riskini arttırıyor. Bu nedenle tip 1 diyabet hastalarının kişisel temizliklerine önem vermesi şart.
Osteoporoz: Tip 1 diyabet kemik mineral yoğunluğunu azaltarak osteoporoza neden olabiliyor.
Gebelik komplikasyonları: Yüksek veya alçak kan şekeri hem anne hem de bebek için tehlikeli olabilir. Hatta dikkat edilmeyen gebelik şekeri vakalarında erken doğum gerçekleşebilir. Bazı durumlarda ne yazık ki ölü doğum olabilir. Annede de göz problemleri, yüksek tansiyon ve preeklamsi gelişebilir.
İşitme sorunları: Tip 1 diyabet hastaları da dahil olmak üzere tüm diyabet vakalarında sık sık işitme sorunları gelişir.
Tip 1 Diyabet(Diabetes,İnsüline BağımlıDiyabet) Şeker Hastalığı ve Hacamatla Tedavisi
Tip 1 diyabetin (insülin eksikliğine bağlı diyabet) sebebinin  pankreas langerhans adacık hücrelerinin yeterli insülin salgılamaması olduğu bilinmektedir.Sonuç itibariyle pankreas organı kendisinden beklenen görevi yerine getiremediği için kanda insülin hormonu azalmış olur. Vücudun şekeri kullanması insülin hormonunun yeterli olmasına bağlıdır. Kanda insülin yetersiz olursa  kan şekeri yükselir. Pankreas organının incelmiş, pıhtılardan arındırılmış ,bol kanla kanlanması tekrar düzenli çalışmasına ve görevi olan insülini yeterli salgılamasına sebep olur.Bu  kural her organ için geçerlidir.Hacamat  her organın düzenli çalışmasına sebep olduğu gibi pankreasın da düzgün çalışmasına sebep olur.
Migren ve Başağrısı Tedavisi
Migren ve başağrılarının tedavisinde, nedene yönelik tedavi önceliklidir. Bunun dışındaki sebebi belirlenemeyen başağrılarında, insanlar sürekli çeşitli isimler altında ağrı kesiciyi kullanmaktadır. Bu yöntemlerde radikal olmadığı için sürekli kullanılmak zorunda olan ağrı kesici ilaçlar mide, karaciğer, böbrek ve birçok organ ve sisteme zarar vermektedir.
Başta hacamat sonrasında gerekirse akupunktur tedavi noktalarının alınması migren ve baş ağrısı şikayeti ile hastalarda yüz güldürücü sonuçlar almamızı sağlamaktadır.
Felç (inme)’te Hacamat Tedavisi
İnme halk arasında, konuşma kaybı ve beraberinde vücudun bir bölümünde geçici veya kalıcı tarzda oluşan hareket kaybı veya güçlüğü anlamına gelir. Tıp dilinde ise inme; ani başlayan 24 saatten daha uzun süreli Beyinde hasara (serebral kayıp )  veya ölüme yol açan ve ana kaynağı genelde damar içi bozukluklar olan klinik sendrom olarak tanımlanmaktadır.
İnme gelişmiş ülkelerde en sık 3. Ölüm nedenidir. Beyin tıkanıklığına bağlı ( Serebral infarkt ) inme 40 yaş altında nadir görülür ve erkeklerde kadınlara oranla daha sıktır. Beyin dışından gelen emboli ( emboli: Parçacıkların birleşerek bir bütün oluşturup bir damarı herhangi bir yerinde tıkaması,( bir su borusu düşünün toprak gelip su borusunu tıkarsa, evinize su gitmez susuz kalırsınız ) Aynı bu şekilde eğer damarda emboli olursa embolinin ilerisindeki kısımlar kansız kalır ve buradaki hücreler kansızlığa dayanamayarak ölürler, beyindeki ölen hücrelerinde yerine yenisi gelmez,  tüm inmelerin %70 ini oluşturur. Beyine giden embolilerin ana kaynaklarından biride kardiyak trombüsler ve ameliyatlardan sonra yeterli heparizasyon ( Kan sulandırmanın ) yapılamamasıdır ( Özellikle vertebral (omurilik) ortopedi ameliyatları inme için risk teşkil eder). Hipertansiyonu tedavi altındaki hastalarda inme riski %48 düşer.
İnmede risk faktörleri nelerdir ? Nasıl korunabiliriz ?
Hipertansiyon ( Tedavi ET!) , Sigara ( Bırak ) , Yaşam Tarzı ( Daha aktif) , Hiperkolestrolemi ( Statin Tedavisi ) ,Artmış Hemotokrit ( Azalt : Kan Ver ) , Artrial Fibrilasyon ( Antikoagüle et ) , Uyku Apnesi ( Uykuda solunumun duraklamasıyla giden sendrom )  ( Tedavi et ) , şişmanlık ( Kilo Verilmesi ) , Diyabet ( İyi kontrol ) , karotis arter darlığı ( Karotis denen bir atardamarın darlığı ) ( Cerrahi olarak düzelt ) .
Daha Nadir Risk Faktörleri:
Trombositemi ( Trombositleri aşırı yüksekliği ), Polisitemi ( Kan Hemoglobinlerinin aşırı yüksekliği ), Anti-Fosfolipid sendromu, endokardit ( kalp iltihabı), migren, tekrarlayan kanamalarla giden amiloidoz, yasadışı ilaçlar ( kokain, damar daraltıcı içeren “Soğuk algınlığı ilaçları , Cox II inhibitörleri )
İnme Çeşitleri Nelerdir ?
1. Vücudun beyne uzak bir alanından bir damarın içindeki pıhtının damardan koparak gelip beyinde bir damarı tıkamasına bağlı inme
2-) Beyine yakın damarlarda oluşan aterom plaklarının ( Damar içinde oluşan parçaların ) koparak beyin damarlarını tıkaması. ( Örn: Karotis, Vertebral , Serebral arterlerdeki (atardamarlardaki) plakların rüptüre (yırtılmasıyla) olmasıyla oluşan inmeler . )
3-) Beyin Kanamasıyla oluşan inmeler. ( Subaraknoid kanama, intraserebral kanama )
Daha nadir sebepler;
Venöz (toplardamar)  Emboli, beyinin içideki damarların yırtılmasına bağlı kanama( karotis ve vertebral arter diseksiyonu),  polisitemi ( kanın yoğun olması ), kana yağın veya havanın karışması ( yağ ve hava embolisi) , Multipl Skleroz ( MS hastalığı ) , Tümörler kitle lezyonlar.
 FELÇ (İNME) HASTALIĞINDA HACAMAT
Tıbben felç beyindeki kan damarlarının tıkanmasından dolayı oluşan bir hastalıktır. Beyin vücut fonksiyonlarını yerine getirmek için oksijene ihtiyaç duyar. beyindeki oksijen eksikliği veya kan pıhtısı vücut bölgelerinin optimal işlememesine böylece küçük veya büyük oranlarda beyin hasarlarına neden olur. Sonuç olarak, felç ve ölüme neden olabilir.
Karotis alanında ki tıkanıklıklar; felç veya vücudun sağ veya sol yanında uyuşukluk, konuşma güçlüğü ve görme sorunlarına neden olabilir. Atak sırasında kekemelik ve ataksi vardır.
Belirli aralıklarla hacamat yapılan vücutta beyinde tıkanmaya ve pıhtılaşmaya sebep olan faktörler temizleneceği için inme riski yok denecek kadar azalır.

Medya&Basın

10 Yıldır Sizlerle Birlikteyiz..

RANDEVU AL

HIZLI RANDEVU AL

Doktorlarımızla yapacağınız ön görüşme-muayene ücretsizdir. Lütfen formu eksiksiz doldurunuz...